mgr Patrycja Drywa

jestem psychologiem, w 2007 r. ukończyłam Studia na Uniwersytecie Gdańskim. Moją ścieżką specjalizacyjną była psychologia dzieci i młodzieży. Jestem specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Posiadam wieloletnie doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne jako pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz psycholog szkolny.

Pracuję jako terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi, wśród których należy wymienić dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD, niepełnosprawnością intelektualną, depresją i zaburzeniami lękowymi, dziećmi w sytuacji okołorozwodowej i zaburzeniami przywiązania.

Pracuję w nurcie poznawczo – behawioralnym i paradygmacie przywiązania teorii J. Bowlby'ego. Poza terapią indywidualną dzieci, prowadzę cykliczne zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych, oraz poradnictwo dla rodziców i nauczycieli. Superwizuję pracę specjalistów integracyjnego punktu przedszkolnego. W swojej praktyce prowadziłam też liczne szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i rodziców, a także cykl zajęć ze studentami.

Moją pasją jest diagnoza psychologiczna dziecka. Poza metodami klinicznymi w pracy wykorzystuję najnowsze, wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne z aktualnymi normami. Współpracuję z Pracownią Testów Psychologicznych PTP w Warszawie, gdzie jestem normalizatorem narzędzi diagnostycznych.

Na co dzień pracuję w zespole z drugim psychologiem oraz neurologopedą. Pozostaję ponadto we współpracy ze specjalistami innych dziedzin – psychiatrą, neurologiem, rehabilitantem, pedagogiem.

mgr Katarzyna Jaroszewska

jestem absolwentką kierunku Psychologia ze specjalizacją psychologia dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Gdańskim. Posiadam doświadczenie w pracy z uczniami w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, a także z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Poza terapią indywidualną dzieci, prowadzę cykliczne zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych oraz konsultacje dla rodziców i nauczycieli. Od 2016 współpracuję z Centrum Diagnozy i Terapii FASD, gdzie zajmuję się diagnozowaniem, konsultacjami oraz terapią dzieci z FASD. Ukończyłam liczne szkolenia, w tym m.in.: I stopień szkolenia z zakresu Terapii Systemowej Rodzin oraz socjoterapii, studia podyplomowe: „Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Rewalidacja Dziecka z Autyzmem”, kurs „Neuropsychologia kliniczna dziecka – teoria i praktyka”, zakończony certyfikatem Centrum CBT, a także szkolenie pt. „Praca z rodzicami / opiekunami dzieci z doświadczeniem wczesnej traumy, oparty na założeniach Wewnętrznych Modeli Operacyjnych” oraz szkolenie pt. „Więź jako czynnik chroniący rozwój” – prowadzone przez Centrum psychologiczne ITEM.