OFERTA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

1. Indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców i opiekunów

Czas trwania: 60 minut

Koszt: 80 zł

Opis zajęć:

Forma wsparcia kierowana do rodziców, nauczycieli , wychowawców a także samych dzieci i nastolatków, której celem jest pomoc w poszukiwaniu rozwiązania i rozwiązywaniu pojawiających się trudności wychowawczych, edukacyjnych, emocjonalnych, rodzinnych, trudności w relacjach z  rówieśnikami.

2. Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych pojawiających się na terenie szkół i przedszkoli

Czas trwania: 2 godz.

Koszt: 140 zł

Opis:

Forma wsparcia kierowana do nauczycieli i wychowawców uczniów z trudnościami w zaadaptowaniu się w środowisku szkolnym i przedszkolnym (uczniowie lękowi, agresywni, wycofani). Obserwacja ucznia przez psychologa dziecięcego połączona z wywiadem z nauczycielem na temat pojawiających się trudności i podjętych prób wsparcia dziecka zakończona jest udzieleniem propozycji rozwiązań problemu.

3. Szkolenia dla nauczycieli  i rodziców

Szkolenia kierowane są do nauczycieli szkół i przedszkoli, mają charakter  wykładowo- ćwiczeniowy, poparte licznymi przykładami z praktyki własnej.

Czas trwania zajęć: 1,5  - 2 godz.

Koszt: 400 zł – grupa do 25 osób

Tematyka szkoleń :

Trudny rodzic – jak z nim pracować.

Całościowe zaburzenia rozwojowe – autyzm, Zespół Aspergera

Budowanie współpracy z dzieckiem/uczniem czyli co zamiast karania.

Redukowanie zachowań niepożądanych – agresja małego dziecka

Fazy rozwoju dzieci i młodzieży.

Płodowy Zespół Alkoholowy – specyfika funkcjonowania dziecka z FAS

Zaburzenia rozwoju dzieciaci i młodzieży.

Maluch idzie do przedszkola.

Motywowanie dziecka do nauki .

Grupa Superwizyjna dla nauczycieli –  rozwiązywanie konkretnych problemów zgłaszanych przez uczestników grup.

4. Przesiewowe badania gotowości szkolnej

Koszt: 50 zł badanie 1 dziecka

Opis zajęć:

Przesiewowa diagnoza gotowości szkolnej skierowana jest do dzieci 5-6 letnich . Ocenie poddawane są podstawowe funkcje determinujące poziom gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole : rozwój poznawczy, percepcja wzrokowo – motoryczna, funkcje słuchowo – językowe, sprawność grafomotoryczna, motoryka duża, czynności samoobsługowe oraz rozwój społeczno- emocjonalny. Badanie kończy się sporządzeniem opinii z zaleceniami do pracy.  Istnieje możliwość przeprowadzenia podsumowującego diagnozę,  spotkania dla grupy rodziców.

5. Szkoła dla rodziców

Czas trwania: 10 spotkań po 2 godz., raz w tygodniu

Koszt: 400 zł

Opis zajęć:

Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów na zajęcia, które pozwolą im rozwiać wątpliwości i rozterki związane z wychowywaniem swoich pociech. Podczas dziesięciu spotkań omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z rozwojem dziecka oraz skuteczne metody jakimi możemy posługiwać się, aby wyrosło ono na szczęśliwego człowieka, który potrafi stawiać czoła przeciwnościom losu oraz rozwijać swoje możliwości. Podczas zajęć rodzice będą mieli okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz możliwość poszukania konkretnych rozwiązań dla nękających ich trudności.

Tematyka zajęć:

 1. Jak widzę swoje dziecko, obraz mojego dziecka.
 2. Budowanie i wzmacnianie poczucia wartości u dziecka.
 3. Rozpoznawanie i nazywanie własnych uczuć w relacji z dzieckiem.
 4. Akceptowanie uczuć dziecka- pomoc aby radziło sobie w nimi w sposób konstruktywny.
 5. Stawianie granic psychologicznych z relacji z dzieckiem czyli jak być kochającym ale i wymagającym rodzicem.
 6. Zachęcanie do współpracy w celu nawiązywania dobrych relacji i bez uciekania się do groźby, przekupstwa, krytyki.
 7. Jak być dobrym słuchaczem  dla swojego dziecka. Jak właściwie komunikować się z dzieckiem. 
 8. Pochwała, zachęta, nagroda.
 9. Kary, a moje dziecko, czyli zdrowa dyscyplina .
 10. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 11. Rodzeństwo bez rywalizacji.   

 


Wszelkie prawa zastrzeżone ©2014 Do Przodu

Tworzenie stron internetowych Gdynia Zaloguj