KLIKNIJ, ŻEBY ZOBACZYĆ OFERTĘ DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

OFERTA INDYWIDUALNA

1. Indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców i opiekunów

Czas trwania: 60 minut

Opis zajęć:

Forma wsparcia kierowana do rodziców, nauczycieli , wychowawców a także samych dzieci i nastolatków, której celem jest pomoc w poszukiwaniu rozwiązania i rozwiązywaniu pojawiających się trudności wychowawczych, edukacyjnych, emocjonalnych, rodzinnych, trudności w relacjach z  rówieśnikami.

2. Indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców i dziecka

Czas trwania: 60 minut

Opis zajęć:

Forma wsparcia kierowana do rodziców, której celem jest pomoc w poszukiwaniu rozwiązania i rozwiązywaniu pojawiających się trudności wychowawczych, edukacyjnych, emocjonalnych, rodzinnych, trudności w relacjach z  rówieśnikami. W czasie spotkania rodzic omawia swoje trudności z psychologiem, a dziecko rozmawia w pokoju obok z drugim psychologiem dziecięcym. Spotkanie kończy podsumowanie wniosków i obserwacji z rozmów oraz udzielenie wskazówek i propozycji rozwiązań zgłaszanych trudności.

3. Diagnoza psychologiczna

Czas trwania: 2-3 godziny, w zależności od rodzaju badania 1 lub 2 spotkania z psychologiem i pedagogiem. 

We współpracy z Pomorską Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oferujemy diagnozę psychologiczną w zakresie : 

Badanie kończy się wydaniem opinii z zaleceniami dla rodziców i nauczycieli. Pomorska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wpisana jest do rejestru placówek oświatowych dzięki czemu nasze opinie honorowane są przez wszystkie szkoły i przedszkola. 

4. Ocena dojrzałości szkolnej

Czas trwania: 2-3 spotkania, ok. 60-90 minut

Opis:

Badanie skierowane do rodziców, którzy chcą ocenić gotowość swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole. Diagnoza pozwala na ocenę funkcjonowania dziecka pod kątem psychologicznym, pedagogicznym, a także społeczno-emocjonalnym na podstawie wywiadu z rodzicem, obserwacji dziecka, a także badania najnowszymi metodami psychologicznymi oraz pedagogicznymi. Na koniec z rodzicem omawiane są wnioski i zalecenia, a także otrzymuje on opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, którą może przedłożyć w szkole.

5. Terapia indywidualna dzieci i młodzieży

Czas trwania: 50 minut

Opis zajęć:

Zajęcia ogólnorozwojowe realizowane z wykorzystaniem metod poznawczo – behawioralnych. Zajęcia skierowane są do dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi takimi jak trudności szkolne, zachowania opozycyjno – buntownicze, całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, Zespół Aspergera), opóźnienie rozwoju mowy, upośledzenie umysłowe i inne. Ten rodzaj wsparcia we współpracy z rodzicami i wychowawcami kierowany jest do dzieci najmłodszych, dzieci w wieku przedszkolnymi i wczesnoszkolnym. Zadaniem terapii jest szeroko rozumiane stymulowanie rozwoju dziecka w celu wyrównywania obserwowanych deficytów  a także redukowanie zachowań niepożądanych (agresja, autostymulacje, redukowanie zachowań kompulsywnych) i rozwijanie zachowań pożądanych (czynności samoobsługowe, trening toaletowy, trening jedzenia).

6. Indywidualne plany pracy (edukacyjne, terapeutyczne i kompensacyjne) dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i różnego rodzaju trudnościami

Opis:

Plany pracy są to programy zawierające konkretne wskazówki i ćwiczenia, które mają na celu wsparcie i poprawę rozwoju psychoruchowego dziecka. Przygotowanie programu poprzedza spotkanie dziecka i jego opiekunów z dwoma psychologami dziecięcymi, aby jak najlepiej dopasować metody pracy i ćwiczenia do indywidualnych potrzeb dziecka. Dzięki programowi rodzic będzie mógł samodzielnie pracować nad trudnościami swojej pociechy.

 

6. Diagnoza autyzmu

Czas trwania: 2 spotkania po około 1,5 godziny

Opis:

Psychologiczna diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju takich jak autyzm czy zespół Aspergera wykonywana jest przez dwóch psychologów. Podczas pierwszego spotkania przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z rodzicem, a także obserwacja dziecka w kontakcie indywidualnym. Na kolejne spotkanie zapraszamy dziecko na zajęcia grupowe w celu oceny jego kompetencji społeczno-emocjonalnych w kontakcie z rówieśnikami.

 


OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH 

1. Trening Umiejętności Społecznych TUS

Wiek dzieci: uczniowie szkół podstawowych

Czas trwania zajęć: 1,5 godz. raz w tygodniu

Termin:

wtorki

środy

czwartki

Opis zajęć:

Zajęcia skierowane do uczniów szkół podstawowych mające na celu zapoznawanie dzieci z regułami życia społecznego i dające możliwość ćwiczenia nabywanych umiejętności w przyjaznej atmosferze. Istotą zajęć jest kształtowanie rozwoju społecznego przez rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu, zaufania i współpracy w grupie. Dodatkowo zajęcia wzbogacone są o trening koncentracji uwagi. Rozwijamy u dzieci kreatywność, odwagę w działaniu i pewność siebie. Program skierowany jest do uczniów nieśmiałych, wycofanych, nadpobudliwych (ADHD), z Zespołem Aspergera oraz wszystkich, którzy mają trudności w odnalezieniu się w różnych sytuacjach życia codziennego.

2.  Skoncentrowany  Przedszkolak - ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi i umiejętności współpracy z rówieśnikami

Wiek dzieci: dzieci w wieku 3-5 lat

Czas trwania zajęć: 75 minut raz w tygodniu

Termin:

Gdynia -  środy:

                    godz.   16.00 - 17.15                                                   

Opis zajęć:

Na zajęcia zapraszamy przedszkolaki i zerówkowiczów w wieku 4-5 lat. W czasie zabawy będziemy ćwiczyć różne aspekty związane z uwagą dziecka, aby lepiej przygotować je do rozpoczęcia nauki w szkole. Zabawy dla maluchów będą dobierane w taki sposób, aby stymulować rozwój psychoruchowy dziecka i uczyć je funkcjonowania i pracy w grupach rówieśniczych

3. Szkoła dla rodziców

Czas trwania: 10 spotkań po 2 godz., raz w tygodniu

Termin:

Sopot:

Opis zajęć:

Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów na zajęcia, które pozwolą im rozwiać wątpliwości i rozterki związane z wychowywaniem swoich pociech. Podczas dziesięciu spotkań omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z rozwojem dziecka oraz skuteczne metody jakimi możemy posługiwać się, aby wyrosło ono na szczęśliwego człowieka, który potrafi stawiać czoła przeciwnościom losu oraz rozwijać swoje możliwości. Podczas zajęć rodzice będą mieli okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz możliwość poszukania konkretnych rozwiązań dla nękających ich trudności.

Tematyka zajęć: 

 1. Rola poczucia bezpieczeństwa w rozwoju dziecka.
 2. Obraz mojego dziecka, czyli jak je widzę jako rodzic.
 3. Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości u dziecka.
 4. Uczucia i emocje. Jak mądrze kochać dziecko.
 5. Stawianie granic w relacji z dzieckiem - kochaj i wymagaj.
 6. Zachęcanie do współpracy - jak nawiązać dobre relacje bez uciekania się do gróźb, przekupstwa i krytyki.
 7. Nauka słuchania i mówienia, czyli jak właściwie komunikować się z dzieckiem. 
 8. Pochwała, zachęta, nagroda.
 9. Co zamiast karania...?
 10. Konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 11. Rodzeństwo bez rywalizacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2014 Do Przodu

Tworzenie stron internetowych Gdynia Zaloguj